Uge 14

Field Trip til Ringe Sø, og dine hverdag i uge 14.

Niels Kjær-Olsen: Ringe Sø.

John Aanundsen: Ringe Sø, og Ryds Å.

Inga Gadeberg: Ringe Sø.

Dennis Christensen: Ringe Sø.